Hợp âm bài hát hái hoa

Hợp âm bài hát hái hoa
Hỡi [Dm] bạn đường [Gm] taHái [F] hoa cho [Dm] khéoHoa nào heo héoThì [F] hái bỏ [Gm] điChớ [Dm] để làm [Gm] chi[F] Ứ ư ư ừ hoa [Dm] tàn [C] [Dm] [C] [Dm] Gió [Dm] thổi từ [Gm] xaCánh [F] hoa... more →
Posted in: Thư viện
1 2 3 4