Latest Post

What to expect whenever dating a hot mom Discover the easiest way to meet gay black men

Đồng đội [Am] ơi! Ta về với nhau!
Ta trở về [G] thăm một thời oanh [Am] liệt
Như năm [F] xưa, ta vừa mới bên [G] nhau
Mười tám đôi [Em] mươi, trời xanh biết trên [Am] đầu

Đồng đội [C] ơi! Mãi mãi [F] là tình yêu [G] thương đồng [C] đội
Mãi [F] mãi niềm tự hào âm [G] vang trong lòng [C] người
Ta về với [Am] nhau, đồng đội [Em] ơi!
Ta về với [Em] nhau, đồng đội [Am] ơi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.