Yếu tố nào tác động đến quá trình học đàn Piano

Có rất nhiều yếu tố tác động đến quá trình học đàn Piano. Tuy nhiên trong phạm vi bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ ra một số yếu tố cơ bản nhất, tác động nhiều nhất đến quá trình học đàn Piano của bạn. Khi bắt đầu học đàn Piano chúng ta thường đặt... more →
Posted in: Tư vấn