Vai trò của âm nhạc trong đời sống văn hóa tinh thần của con người

Âm nhạc từ xưa đến nay được xem như là món ăn tinh thần bổ ích trong đời sống văn hóa tinh thần của con người. Sự xuất hiện của âm nhạc như mang đến nguồn năng lượng mới, góp phần làm cho cuộc sống vui tươi, ý nghĩa hơn. Âm nhạc đã xuất hiện từ rất... more →
Posted in: Tư vấn