Tư thế ngồi chơi đàn Piano có ảnh hưởng đến kết quả học tập?

Tư thế ngồi chơi đàn Piano là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả luyện tập của mỗi người. Có nhiều người cho rằng, tư thế ngồi chơi đàn tùy vào kích thước của mỗi người. Vì vậy, người chơi sẽ ngồi như thế nào mà họ thấy... more →
Posted in: Tư vấn