Các thương hiệu đàn piano nổi tiếng nhất

 1. Steinway
 2. Bechstein
 3. Bosendorfer
 4. Yamaha
 5. Fazioli
 6. Steingraber
 7. Kemble
 8. Petrof
 9. Waldstein
 10. Bohemia
 11. Kawai
 12. Schimmel
 13. Bluthner

Posted in: Tin tức