Tự học Piano tại nhà cần lưu ý những vấn đề gì?

Tự học đàn Piano tại nhà cần lưu ý những vấn đề gì? Bài viết này sẽ gợi ý cho các bạn về một số lưu ý khi tự học đàn Piano. Nắm vững kỹ thuật và lý thuyết âm nhạc Tự học đàn Piano trước hết bạn bạn cần nắm vững kỹ thuật và các lý thuyết về... more →
Posted in: Tư vấn