Làm sao để có được một quảng cáo âm thanh hình ảnh hiệu quả, tự làm hay thuê ngoài?

Nội dung quảng cáo hiện nay không chỉ phải đẹp, mà phải có âm thanh vui nhộn, người công chúng làm hình ảnh đại diện. TVC quảng cáo chưa bao giờ là rẻ đối với doanh nghiệp nhỏ. Nhưng TVC hiệu quả thì mang lại thành công rất lớn, Ví dụ quảng cáo của máy lọc... more →
Posted in: Tin tức