Lễ trao văn bằng và chứng chỉ LCM năm 2019

Tối ngày 7/12 tại nhà hát Tuổi Trẻ Hà Nội và tối ngày 8/12 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM Việt Thương Music đã tổ chức lễ trao văng bằng và chứng chỉ LCM cho các Tân khoa năm 2019. LCM là một trong những học viện âm nhạc lớn và lâu đời nhất nước Anh, được thành... more →
Posted in: Tin tức