Latest Post

Sheet nhạc bài hát chuyện tình không suy tư Sheet nhạc bài hát cạn lời yêu

NHỎ ƠI
Sáng tác : Quang Nhật
Lần [Dm] đầu. Ta gặp [C] nhỏ. Trong [Am] nắng chiều bay [Dm] bay.
Ngập [Dm] ngừng ta hỏi [C] nhỏ. Nhỏ [C] bảo nhỏ không [F] tên.
Ừ [Dm] thì nhỏ không [C] tên. Bây [C] giờ quen nhé [Am] nhỏ. Nhỏ [Dm] ơi.
Lần [Dm] này ta gặp [C] nhỏ. Trong [Am] nắng chiều bay [Dm] bay.
Ngập [Dm] ngừng. Ta hỏi [C] nhỏ. Nhỏ [C] bảo nhỏ chƣa [F] yêu.
Ừ [Dm] thì nhỏ chƣa [C] yêu. Bây [C] giờ yêu nhé [Am] nhỏ. Nhỏ [Dm] ơi.
Lần [Dm] này. Nhỏ quay [C] đi. Không [C] thèm nhìn ta [Am] nữa.
Giọt [Dm] sầu rơi một [C] mình. Chỉ [Dm] còn ta một [C] mình. Nhỏ [Dm] ơi.
Còn [Dm] gì đâu hỡi [C] ngƣời.
Trong [Am] nắng chiều phôi [Dm] pha.
Kỷ [Dm] niệm ta cùng [C] nhỏ. Giờ [C] chỉ là hƣ [F] vô.
Nụ [Dm] cƣời là hƣ [C] vô. Xa [C] rồi vẫn nhớ [Am] hoài. Nhỏ [Dm] ơi.
Tình [Dm] cờ. Ta gặp [C] nhỏ. Trong [Am] nắng vàng ban [Dm] mai.
Thẹn [Dm] thùng ta hỏi [C]. Nhỏ [C] bảo khờ ghê [F] đi.
Ừ [Dm] thì khờ ghê [C] đi. Yêu [C] rồi sao chẳng [Am] hiểu. Nhỏ [Dm] ơi.

tab guitar nhỏ ơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *