Latest Post

Sheet nhạc bài hát chuyện tình không suy tư Sheet nhạc bài hát cạn lời yêu

Giá đàn piano cơ và đàn piano điện Kawai bán tại các đại lý và Showroom Việt Thương Muisc. Bảng giá cập nhật trong tháng 6/2020.

Để biết hàng còn tại chi nhánh nào, và đến trải nghiệm, thử đàn hãy gọi cho chúng tôi theo hotline: 1800 6715 (Miễn phí)

Dưới đây là danh sách những sản phẩm, model sản phẩm piano cơ Kawai có mặt tại thị trường Việt Nam tại thời điểm này.

Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Danh mục  Giá bán lẻ 
KAWAI CR-40 Đàn Piano Cơ KAWAI CR-40 Thủy Tinh GRAND PIANO                              2,445,000,000.00
KAWAI GL-10 Đàn Piano Cơ KAWAI GL-10 GRAND PIANO                                 323,000,000.00
KAWAI GL-20 Đàn Piano Cơ KAWAI GL-20 Màu Đen GRAND PIANO                                 341,000,000.00
KAWAI GL-20 Đàn Piano Cơ KAWAI GL-20 Màu Trắng GRAND PIANO                                 393,000,000.00
KAWAI GL-30-M/PEP Đàn Piano Cơ KAWAI GL-30-M/PEP Màu Đen GRAND PIANO                                 359,000,000.00
KAWAI GL-30-S/BMP Đàn Piano Cơ KAWAI GL-30-S/BMP Màu Gỗ GRAND PIANO                                 468,000,000.00
KAWAI GL-40 Đàn Piano Cơ KAWAI GL-40 GRAND PIANO                                 380,000,000.00
KAWAI GL-50 Đàn Piano Cơ KAWAI GL-50 GRAND PIANO                                 417,000,000.00
KAWAI GX-1 Đàn Piano Cơ KAWAI GX-1 Màu Đen GRAND PIANO                                 446,000,000.00
KAWAI GX-1 Đàn Piano Cơ KAWAI GX-1 Màu Trắng GRAND PIANO                                 534,000,000.00
KAWAI GX-2 Đàn Piano Cơ KAWAI GX-2 Màu Đen GRAND PIANO                                 455,000,000.00
KAWAI GX-2 Đàn Piano Cơ KAWAI GX-2 Walnut Brown Màu Gỗ GRAND PIANO                                 590,000,000.00
KAWAI GX-2 Đàn Piano Cơ KAWAI GX-2 Màu Trắng GRAND PIANO                                 546,000,000.00
KAWAI GX-3 Đàn Piano Cơ KAWAI GX-3 Màu Đen GRAND PIANO                                 499,000,000.00
KAWAI GX-3 Đàn Piano Cơ KAWAI GX-3 Màu Trắng GRAND PIANO                                 599,000,000.00
KAWAI GX-5 Đàn Piano Cơ KAWAI GX-5 Màu Đen GRAND PIANO                                 603,000,000.00
KAWAI GX-6 Đàn Piano Cơ KAWAI GX-6 Màu Đen Nhám GRAND PIANO                                 674,000,000.00
KAWAI GX-6 Đàn Piano Cơ KAWAI GX-6 Màu Đen GRAND PIANO                                 642,000,000.00
KAWAI GX-7 Đàn Piano Cơ KAWAI GX-7 Màu Đen GRAND PIANO                                 743,000,000.00
KAWAI K-300 Đàn Piano Cơ KAWAI K-300 Màu Đen UPRIGHT PIANO                                 164,000,000.00
KAWAI K-300 Đàn Piano Cơ KAWAI K-300 Màu Gỗ UPRIGHT PIANO                                 179,000,000.00
KAWAI K-300 Đàn Piano Cơ KAWAI K-300 Màu Trắng UPRIGHT PIANO                                 203,000,000.00
KAWAI K-400 Đàn Piano Cơ KAWAI K-400 Màu Đen UPRIGHT PIANO                                 204,000,000.00
KAWAI K-500 Đàn Piano Cơ KAWAI K-500 Màu Đen UPRIGHT PIANO                                 211,000,000.00
KAWAI K-500 Đàn Piano Cơ KAWAI K-500 Sapele Màu Gỗ UPRIGHT PIANO                                 220,000,000.00
KAWAI K-600 Đàn Piano Cơ KAWAI K-600 Màu Đen UPRIGHT PIANO                                 256,000,000.00
KAWAI K-600 Đàn Piano Cơ KAWAI K-600 Màu Đen UPRIGHT PIANO                                 241,000,000.00
KAWAI K-700 Đàn Piano Cơ KAWAI K-700 Màu Đen UPRIGHT PIANO                                 242,000,000.00
KAWAI K-800 Đàn Piano Cơ KAWAI K-800 Màu Đen UPRIGHT PIANO                                 266,000,000.00
KAWAI K-800 Đàn Piano Cơ KAWAI K-800 Màu Đen UPRIGHT PIANO                                 253,000,000.00
KAWAI KDP-110R Đàn Piano Điện KAWAI KDP-110R DIGITAL PIANO                                    27,000,000.00
KAWAI KDP70B Đàn Piano Điện KAWAI KDP70B DIGITAL PIANO                                    20,900,000.00
KAWAI ND-21 Đàn Piano Cơ KAWAI ND-21 Màu Đen UPRIGHT PIANO                                    88,000,000.00
KAWAI NO600MPEP Ghế Đàn Piano Cơ PHU KIEN PIANO                                      6,300,000.00
KAWAI SK-2L Đàn Piano Cơ KAWAI SK-2L GRAND PIANO                              1,008,000,000.00
KAWAI SK-3L Đàn Piano Cơ KAWAI SK-3L GRAND PIANO                              1,108,000,000.00
KAWAI SK-EX Đàn Piano Cơ KAWAI SK-EX Màu Đen GRAND PIANO                              4,738,000,000.00

Sách học đàn piano chương trình Kawai Music tại trường nhạc Việt Thương:

Xem chương trình học âm nhạc mầm non Kawai Music

Hello Music 1 (Tiếng Anh) Hello Music 1 (Tiếng Anh) BOOKS                                          190,000.00
Hello Music 1 (Tiếng Việt) Hello Music 1 (Tiếng Việt) BOOKS                                          190,000.00
Hello Music 2 (Tiếng Anh) Hello Music 2 (Tiếng Anh) BOOKS                                          190,000.00
Hello Music 2 (Tiếng Việt) Hello Music 2 (Tiếng Việt) BOOKS                                          190,000.00
Hello 1 Disc (Tiếng Việt) Hello 1 Disc (Tiếng Việt) BOOKS                                            56,000.00
Hello 2 Disc (Tiếng Việt) Hello 2 Disc (Tiếng Việt) BOOKS                                            56,000.00
Yellow Notebook (Tiếng Việt) Yellow Notebook (Tiếng Việt) BOOKS                                            84,000.00
Hello Music 3 (Tiếng Anh) Hello Music 3 (Tiếng Anh) BOOKS                                          190,000.00
Hello Music 3 (Tiếng Việt) Hello Music 3 (Tiếng Việt) BOOKS                                          190,000.00
Hello Music 4 (Tiếng Anh) Hello Music 4 (Tiếng Anh) BOOKS                                          190,000.00
Hello Music 4 (Tiếng Việt) Hello Music 4 (Tiếng Việt) BOOKS                                          190,000.00
Hello 3 Disc (Tiếng Việt) Hello 3 Disc (Tiếng Việt) BOOKS                                            56,000.00
Hello 4 Disc (Tiếng Việt) Hello 4 Disc (Tiếng Việt) BOOKS                                            56,000.00
Blue notebook (Tiếng Việt) Blue notebook (Tiếng Việt) BOOKS                                            84,000.00
Sound Tree 1A (Tiếng Anh) Sound Tree 1A (Tiếng Anh) BOOKS                                          190,000.00
Sound Tree 1A (Tiếng Việt) Sound Tree 1A (Tiếng Việt) BOOKS                                          190,000.00
Pink Notebook (Tiếng Việt) Pink Notebook (Tiếng Việt) BOOKS                                            84,000.00
Sound Tree 1A Disc (Tiếng Việt) Sound Tree 1A Disc (Tiếng Việt) BOOKS                                            56,000.00
Sound Tree 1B (Tiếng Anh) Sound Tree 1B (Tiếng Anh) BOOKS                                          190,000.00
Sound Tree 1B (Tiếng Việt) Sound Tree 1B (Tiếng Việt) BOOKS                                          190,000.00
Green Notebook (Tiếng Việt) Green Notebook (Tiếng Việt) BOOKS                                            84,000.00
Sound Tree 1B Disc (Tiếng Việt) Sound Tree 1B Disc (Tiếng Việt) BOOKS                                            56,000.00

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *